Transport kontenerów

Transport kontenerów, wszyscy eksporterzy czy też importerzy wiedza co to znaczy, wszakże na co dzień korzystają z takich przewozów morskich i lądowych.

Krótko mówiąc jest to transport drobnicy zjednostkowanej , Kontenery renomę swą zawdzięczają ekonomii. Uniwersalizacja „opakowań” (gro kontenerów stanowią przecież dwa jego typy: 20- a także 40-stopowe) spowodowała gigantycznie redukcja kosztów przewozu. Może być to wynik unifikacja środków transportu: od ciągników drogowych, popularnych TIRów, po urządzenia portowe, jak choćby ciągniki SISU, suwnice nabrzeżowe a także placowe na terminalach kontenerowych bądź wreszcie same statki funkcjonujące w transporcie morskim. Unifikacja owa dotyczy nie tylko urządzeń lecz też organizacji pracy.

Kontenery to nie tylko dwa najpopularniejsze ich typy: 20 jak również 40 stopowe (jakie dla konieczności statystyk przeładunków wytycza się trafnie jako odpowiedniki 1 oraz 2 TEU). Rozpiętość potrzeb spowodowało, iż wprowadzono najróżniejsze dodatkowe typy różniące się od najpopularniejszych wielkością, konstrukcją bądź specjalnym zastosowaniem. Warto wspomnieć o kontenerach High Cube. Różnią się one od zwyczajnych większą wysokością zewnętrzną wynoszącą 9’6″ (2,895mm). W rezultacie uzyskano dodatkowo ok. 10m3 kubatury ładownej. Kontener ten przeznaczony jest planowo do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych a także o podwyższonej wysokości, jakich nie wolno załadować do standardowego kontenera. Częstokroć stosowane w transporcie morskim.

Atrakcyjnym rozwiązaniem są kontenery typu palletwide, wykonane na bazie 40′ kontenerów uniwersalnych. Ich podwyższoną szerokość wewnętrzną powstała, ażeby zagwarantować załadunek w poprzek 3 europalet bądź dwóch palet przemysłowych. W rezultacie do kontenera 40’PW można załadować 30 europalet, do 45’PW – 33, jak do kontenera 40′ uniwersalnego zaledwie 25. Kontenery palletwide używane także w żegludze bliskiego zasięgu (szczególnie Europa) tam, gdzie transport morski musi bardzo rywalizować z transportem samochodowym.

Oprócz innych rodzajów kontenerów należałoby wymienić 20 oraz 40 – stopowe kontenery z otwartym dachem (tzw. „open-topy”). Do przewozu ciężarów ponadgabarytowych opracowano tzw. Hardtopy, które trudno czy nie można załadować do standardowego kontenera. Konstrukcja takiego kontenera gwarantuje załadunek też od góry jak również przez otwór drzwiowy z demontowaną belką górną. W odróżnieniu od kontenera open top, hardtop ma zdejmowany stalowy bryzo szczelny dach. Dach ten waży ok. 450 kg. Kontenery hardtop należą do sprzętu specjalistycznego.

Kontenery platformy mają długość 20′ jak również 40′.Stosuje się je do transportowania ładunków uciążliwych a także gabarytowych. Ładowność kontenerów platform 40′ wynosi ok. 40 ton a także dużo przewyższa różne typy kontenerów. Solidny spód zapewnia transport towarów o ogromnych naciskach miejscowych. Kontenery te stosowane są w relacjach port-port. Również jak kontenery flaty, w kombinacji kilku mogą tworzyć na pokładzie czy w ładowni statku tween deck do transportu materiałów niekontenerowych. Zarówno w zakresie usługi „kontener transport”.

Spośród innych ewentualnie popularnie stosowanych (w branży transport morski) trzeba wymienić jeszcze kontenery chłodnicze, które służą do transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Ściany posiadają budowę przekładową napełnioną pianką poliuretanową.

Jednostka chłodząca podtrzymuje automatycznie stałą temperaturę w zakresie ok. +25°C – -25°C tak długo, kiedy różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną oraz ustawioną nie przewyższy dla grzania 42°C, chłodzenia 65°C. Uzyskują one pokaźną popularność w ramach usług „transport Kontenera” jak również „kontener transport”.

Używa się zarówno kontenery zbiornikowe (tzw. Tanki), do przewozu chemikaliów płynnych bądź np. cieczy pitnych.